Nyheter

The Great Wild: VD-brev

The Great Wild har haft ett mycket spännande halvår. Jag vill med detta första VD-brev berätta vad som hänt i bolaget sedan hösten 2017 och uppdatera er om våra både kortsiktiga och långsiktiga planer. Jag vill också understryka vår ambition om ett ökat aktieägarfokus och tydligare kommunikation med er aktieägare framöver.

The Great Wilds tidigare kommunicerade plan om listning på handelsplats står fast. Styrelsen har dock beslutat att det ligger i både bolagets och dess aktieägares bästa intresse att senarelägga noteringsplanerna och i närtid istället fokusera resurserna på att växa underliggande affär och ytterligare öka värdet på bolaget. En listning under 2018 är dock alltjämt både min och styrelsens uttalade ambition.

Våra fokusområden 2018
Som tidigare kommunicerats kommer The Great Wild under 2018 att fokusera på följande områden:

Internationell lansering
Internationellt finns över 25 miljoner aktiva jägare och The Great Wild har siktet inställt på att inom kort expandera verksamheten till fler länder. Under 2017 skapades "The Great Wilds Advisory Board" där bland annat den professionella jägaren och författaren Natasha Illum Berg ingår. Natasha Illum Bergs kontaktnät har potential att öppna upp internationella marknader många gånger större än den nordiska.

Fortsatt tillväxt genom förvärv och/eller partnerskap
The Great Wild ämnar uppnå fortsatt tillväxt i vårt sociala nätverk och digitala ekosystem genom förvärv och/eller nya partnerskap. Långt gångna dialoger pågår med jaktrelaterade verksamheter som t.ex. e-handlare inom jakt och fiske, varumärken inom jakt och fiske, kommersiella jaktresebyråer, och digitala content providers - som via samarbete och/eller strategiska förvärv kan komma utgöra en viktig del av den övergripande intäktsmodellen för The Great Wild. Under 2018 kommer stort fokus att ligga på tillväxt.

Lansering av ny och förbättrad funktionalitet i appen
Ett av våra primära fokusområden är att utveckla ny användarfunktionalitet i vår app. IT-teamet, som har förstärkts under året, har lanserat HD-foto i appen, och ännu en uppdaterad version av appen planeras lanseras under Q3 2018. Utöver ett mer användarvänligt gränssnitt och anpassning för internationell skalning, kommer den nya versionen erbjuda nya funktioner som bland annat kommer ytterligare förbättra användarupplevelsen, öka "stickyness" (förlänga genomsnittstiden som användaren spenderar i appen), samt konverteringen från första nedladdning till aktiv användare. 

Uppnå 100 000 användare
The Great Wild har idag ca 96 000 användare i sitt digitala ekosystem bestående av appen, FB-kanalen, websidan, TGW Instagram, serien Älglösa Jaktlag, samt övriga kanaler och partners. Användarskaran ökar kontinuerligt varje dag. Vi har nu även lanserat en Jaktpodd där vi bjuder in jaktprofiler och diskuterar relevanta ämnen. Lyssna gärna på avsnitten med Lubbe Garell, Steffo Törnqvist och storviltsjägaren Natasha Illum Berg. Om jag får skryta lite så kan jag också berätta att vår extremt populära jaktserie Älglösa Jaktlag, visats över 4 miljoner gånger! Under första halvan av 2018 har vi också valt att uppmärksamma våra duktiga kvinnliga jägare, dels för att öka jämställdheten i nätverket och för att attrahera målgruppen kvinnliga jägare tydligare. Arbetet med att fylla appen och övriga plattformar med relevant jaktrelaterat innehåll kommer fortsätta under 2018.

Affärsmodeller
Vi jobbar fokuserat och intensivt på att utveckla befintliga- och hitta nya intäktsmodeller. Under hösten 2017 lanserade vi bland annat ett annonsfinansierat nyhetsbrev, vilket möjliggör för företag att kommunicera med en attraktiv och köpstark målgrupp som annonsörer tidigare har haft svårt att kommunicera med på ett effektivt sätt. Vi har även knutit till oss ett antal samarbetspartners som på sikt kommer kunna generera affärsmöjligheter.


Långsiktig plan
The Great Wilds vison är att skapa en globalt mer hållbar viltvård genom att öka jaktens tillgänglighet. Genom att erbjuda mer jakter till fler jägare ökar man marknadsvärdet på viltet och därmed incitamenten för markägare att bedriva en hållbar viltvård.

Vi arbetar vidare med den långsiktiga plan som presenterades under hösten, d.v.s. attrahera fler jägare samt öka antalet jakter i appen.

Jag vill avslutningsvis rikta ett tack till alla er som är en del av The Great Wild och jag ser fram emot att fortsätta denna resa tillsammans med er.

2018-03-22

Robert Nathanson, VD The Great Wild

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.