Nyheter

The Great Wild förvärvar Jakto.se

Som en del i sin expansionsstrategi har jaktplattformen The Great Wild AB (publ) förvärvat 100 % av Jakto AB, som driver webbshopen www.jakto.se.

" The Great Wild har ett fantastiskt nätverk med jägare och friluftsintresserade personer. Tidigare låg vårt fokus på att utveckla vår app, på att skapa ett nätverk samt att att mäkla jakter via appen. Appen kommer vi behålla men vi ställer nu om vårt fokus till att börja konsolidera företag nischade inom jakt-och friluftsliv. Därav scannar vi just nu marknaden och letar efter aktörer som är bäst i klassen inom sin nisch. The Great Wilds första förvärv, Huntland, som är ett bössmakeri i toppklass och innehar det unika generalagentursavtalet att få sälja kulvapnet Strasser, ett kulvapen jag är övertygad om kommer ta marknaden med storm. Jakto är bäst i klassen på bland annat jaktradios där de har en överlägsen kunskap och ett välsorterat sortiment i sin webbshop säger Oskar Erikson, VD The Great Wild.

Jakto AB erbjuder produkter inom jakt, fiske och sport & friluftsliv via e-handelsplattformen www.jakto.se. Jakto AB omsatte 4,2 miljoner 2017. Förvärvet sker genom en riktad nyemission av 949 367 The Great Wild-aktier á 3,16 SEK/aktie.

De 949 367 nyemitterade B-aktierna innebär en utspädningseffekt motsvarande ca 7 % av röster och kapital i The Great Wild. Nyemissionen medför en ökning av aktiekapitalet med 49 162 SEK. Antal utestående aktier i The Great Wild uppgår efter registrering till 13 750 547 stamaktier och aktiekapitalet uppgår till 712 064 SEK.

" Vi har under en tid letat efter nischade e-handlare att koppla till The Great Wilds sociala nätverk och vi bedömer att marknaden i allmänhet och Jakto i synnerhet har stor potential att växa och detta vill vi vara en del av. Det sker ett paradigmskifte inom retail, där kundernas köpbeteende har förändrats radikalt och kunderna förutsätter en smidig och snabb köpprocess, det gäller för aktörer att möta dessa förväntningar för att fortsätta vara relevanta. Vår plan är att fortsätta förvärva relevanta nischade bolag in i The Great Wilds koncern och genom förvärv fortsätta bygga The Great Wilds varumärke säger Oskar Eriksson, VD The Great Wild.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.