Emissionen

The Great Wild genomför nu en spridningsemission för att öka marknadssatsningar samt förbereda bolaget för börsnotering. Målsättningen är 100.000 användare i Sverige vid årsskiftet.

 

The Great Wild har efter en kraftfull expansion av sin app intagit positionen som Nordens största digitala jaktplattform. Förenklat knyter appen samman markägare med jägare i ett socialt jaktforum. Jakten växer lavinartat och har tagit golfens position i samhället. Samtidigt letar markägare världen över efter nya intäktskällor.

Socialt nätverk med tillväxt i siktet

- Videointervju med VD Robert Nathanson

Teckna dig för aktier, direkt på Internet

Erbjudandet
Emissionsbelopp: 5,0 mkr
Övertilldelning: Styrelsen förbehåller sig rätten att vid överteckning besluta om en övertilldelning om maximalt ytterligare 2 mkr i emissionslikvid till föreliggande villkor
Antal aktier i emissionen: 1 666 666 aktier vid full teckning eller totalt 2 333 332 aktier vid full övertilldelning enligt ovan. De nyemitterade aktierna kommer vid full övertilldelning i föreliggande erbjudande att representera ca 18, 7 % av röster och kapital i Bolaget.
Pre-money värdering: 30,4 mkr
Pris per aktie: 3,00 kr
Teckning och teckningsperiod: Teckning skall ske senast den 29 september 2017. Teckning sker på särskild anmälningssedel som bifogas, eller kan laddas ned på Bolagets hemsida, se.thegreatwild.com eller hos emissionsinstitutet www.eminova.se.
Likviddag: Enligt avräkningsnota, vilken skickas senast efter teckningsperiodens slut.
Handel i aktien: Bolaget planerar för att notera Bolagets aktie vid en lämplig handelsplats, t ex NGM Nordic MTF, under Q4 2017/Q1 2018.
Aktieposter: Aktien kan tecknas i poster om minst 2 000 aktier, därefter i valfritt antal poster om 1 000 aktier var.
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning. Härvid kan styrelsen fästa avseende vid tidpunkten för inkommen anmälningssedel.

 

Träffa The Great Wild

No event entries found

 

 

Ladda ned och Teckna

Teckna elektroniskt med Bank-ID

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.