Emissionen

The Great Wild genomför nu en spridningsmission för att öka marknadssatsningar samt förbereda bolaget för börsnotering. Målsättningen är 100.000 användare i sverige vid årsskiftet.

The Great Wild har efter en kraftfull expansion av sin app intagit positionen som Nordens största digitala jaktplattform. Förenklat knyter appen samman markägare med jägare i ett socialt jaktforum. Jakten växer lavinartat och har tagit golfens position i samhället. Samtidigt letar markägare världen över efter nya intäktskällor.

Årets viktigaste målsättningar

  • 100 000 användare av appen
  • Nyemission och ägarspridning
  • IPO - listning och handelsstart på lämplig MTF
  • USA-lansering
  • IR-satsning och ökad kommunikation gentemot marknaden

 

Erbjudandet i korthet

Emissionsbelopp: 5 mkr
Övertilldelning: Styrelsen förbehåller sig rätten att vid överteckning besluta om en övertilldelning om maximalt ytterligare 2 mkr i emissionslikvid till föreliggande villkor.
Antal aktier i emissionen: 1 666 666 aktier vid full teckning eller totalt 2 333 332 aktier vid full övertilldelning enligt ovan. De nyemitterade aktierna kommer vid full övertilldelning i föreliggande erbjudande att representera ca 18,7% av röster och kapital i Bolaget.
Pre-money värdering: 30,4 mkr
Pris per aktie: 3,00 kr
Teckning och teckningsperiod: Teckning skall ske senast den 15 september 2017. Teckning sker på särskild anmälningssedel i som finns tillgänglig nedan eller hos emissionsinstitutet www.eminova.se
Likviddag: Enligt avräkningsnota, vilken skickas efter teckningsperiodens slut.
Handel i aktien: Bolaget planerar för att notera Bolagets aktie vid en lämplig handelsplats, t ex NGM Nordic MTF, under Q4 2017/Q1 2018.
Aktieposter: Aktien kan tecknas i poster om minst 2 000 aktier, därefter valfritt antal i poster om 1000 aktier var.
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning. Härvid kan styrelsen fästa avseende vid tidpunkten för inkommen anmälningssedel.

 

Socialt nätverk med tillväxt i siktet

- Videointervju med VD Robert Nathanson

 

Teckna elektroniskt med Bank-ID

 

Ladda ned och Teckna

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.