Styrelse och revisor

Johan Lund Styrelseordförande

Född 1976

Grundare av och VD och styrelseledamot i FrontOffice Nordic AB (publ) (NGM Nordic MTF) och bl.a. styrelseledamot i investmentbolaget Abelco Investment Group AB (publ) (NGM Nordic MTF).

Johan har bred erfarenhet av turnaroundverksamhet och startups inom många branschsegment samt gedigen bakgrund kring kapitalanskaffning och noteringsprocesser.

Johan har växt upp med jakt och skytte. Är en hyfsad kulskytt, om han får säga det själv.

Johan Eldh Styrelseledamot

Född 1982

BA Economics, studier i Australien, Schweiz och England.

Efter studier i Australien, Schweiz och England arbetade Johan på Trygg-Hansa med finansiella processer innan han 2013 grundade The Great Wild.

Passionerad jägare och hagelskytt sen uppväxten på gård i Östergötland.

Mattias Åkerman Styrelseledamot

Född 1975

Ingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Medgrundare av Bumbee Labs och Retail Optimize, arbetat med R&D på Mr Green och tidigare CTO på The Great Wild.

Jenny Gentele Auktoriserad revisor

ABC Revision AB
Box 4016
169 04 Solna
Tel: 08-121 379 50

 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.