Tidigare bolagsstämmor

Årsstämma 2018 

Aktieägarna i The Great Wild AB (publ), 556913-0916, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26 juni 2018, klockan 14.00 på Birger Jarlsgatan 60, 6 tr i Stockholm (FrontOffice AB (publ):s lokaler).

Kallelse till årsstämma

Anmälningssedel

Fullmaktsformulär

Årsredovisning 2017

Årsstämma 2017

Årsstämma i The Great Wild AB (publ), 556913-0916, avhålls fredagen den 16 juni 2017, klockan 11.00-13.00 på Birger Jarlsgatan 60, 6 tr i Stockholm (FrontOffice lokaler).

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Anmälan till årsstämma

Årsredovisning 2016

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.