Bolagsstämmor

Årsstämma 2019

Aktieägarna i The Great Wild AB (publ), 556913-0916, kallas härmed till årsstämma den 27 juni 2019, klockan 14.00 på Birger Jarlsgatan 60, 6 tr i Stockholm (FrontOffice AB (publ):s lokaler).

Kallelse till årsstämma

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.