Bolagsstyrning

The Great Wild är ett svenskt publikt aktiebolag.

Bolagets styrelse och ledning besitter dels djup kunskap om jakten och dess unika aspekter som både fritidsintresse, yrke och kulturyttring, dels nödvändig erfarenhet för att fortsätta The Great Wilds omstöpning och expansion samt lotsa bolaget mot en notering av dess aktie.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.