Aktien

Före aktuell nyemission finns 10 138 544 aktier utgivna i The Great Wild. Endast ett aktieslag föreligger. Aktieboken förs av det centrala värdepappersregistret Euroclear Sweden AB, och aktieägare ser sina innehav av aktier i bolaget på sitt VP-konto eller depå hos förvaltande bank.

Största ägare före nyemissionen

Ägare Antal aktier %
FrontOffice Nordic AB (publ)1  2 982 802 29,42 %
Equitum AB2 2 881 600 28,42%
Johan Lund  344 600 3,40%
Fred Norraeus 337 800 3,33%
Peter Nisser3 337 800 3,33%
Christoffer Åberg 337 800 3,33%
Övriga ägare (29 st) 3 253 942 28,77% 
Totalt 10 138 544 100,00%

1 Kontrolleras av Johan Lund
2 Kontrolleras av Johan Eldh
3 Privat och via bolag

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.